όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο elfvaping.com, ένα κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα που ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων ατμού μιας χρήσης. Σε όλο αυτό το έγγραφο, οι αναφορές σε «elfvaping.com», «εμείς», «εμείς» ή «μας» αφορούν την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

Ιδιοκτησία και πρόσβαση:
Το elfvaping.com ανήκει και λειτουργεί από εμάς, παρέχοντας πρόσβαση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων πολιτικών που αναφέρονται ή διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου.

Ενημερώσεις και τροποποιήσεις:
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών κατά την κρίση μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά από τροποποιήσεις συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων όρων.

Ευθύνες χρήστη:
Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιούνται στον ιστότοπο αναγνωρίζουν την αποδοχή αυτών των όρων. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραβίαση της ασφάλειας του ιστότοπου.

Λάθη και διορθώσεις:
Ενώ προσπαθούμε για ακρίβεια, ενδέχεται να προκύψουν περιστασιακά σφάλματα ή ανακρίβειες στο elfvaping.com. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε τέτοια ζητήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τις πληροφορίες εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Διαχείριση παραγγελιών:
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να τροποποιήσουμε οποιεσδήποτε παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς. Σε περίπτωση αλλαγών ή ακύρωσης παραγγελιών, θα κάνουμε εύλογες προσπάθειες να σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού και αγοράς.

Πνευματική ιδιοκτησία:
Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο elfvaping.com αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας, των θυγατρικών της ή των δικαιοπαρόχων της. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρά.

Υπερσύνδεσμοι και περιεχόμενο τρίτων:
Οι υπερσύνδεσμοι στο elfvaping.com απαιτούν προηγούμενη έγκριση. Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων που συνδέεται με τον ιστότοπό μας.

Τον περιορισμό της ευθύνης:
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση του elfvaping.com. Δεν φέρουμε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές. Η χρήση του ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των όρων.

Προσωπικές πληροφορίες:
Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών στο elfvaping.com διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το elfvaping.com. Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.