algemene voorwaarden

Welkom bij elfvaping.com, een vooraanstaande online winkel gespecialiseerd in de verkoop van wegwerpvapeproducten. In dit document hebben verwijzingen naar ‘elfvaping.com’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ betrekking op ons online platform.

Eigendom en toegang:
elfvaping.com is eigendom van en wordt beheerd door ons en biedt toegang onder de hierin beschreven voorwaarden. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze voorwaarden te houden, inclusief eventueel aanvullend beleid waarnaar wordt verwezen of dat beschikbaar is via een hyperlink.

Updates en wijzigingen:
Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Voortgezet gebruik van onze website na wijzigingen houdt aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden in.

Verantwoordelijkheden van gebruikers:
Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u minstens achttien (18) jaar oud bent. Alle transacties die op de site worden uitgevoerd, bevestigen uw aanvaarding van deze voorwaarden. Ongeoorloofd gebruik of schending van de websitebeveiliging is verboden.

Fouten en correcties:
Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, kunnen er af en toe fouten of onnauwkeurigheden voorkomen op elfvaping.com. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke problemen zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Wij zijn niet verplicht om informatie bij te werken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Orderbeheer:
Wij behouden ons het recht voor om bij ons geplaatste bestellingen te weigeren of te wijzigen. In geval van bestellingswijzigingen of annuleringen zullen wij redelijke pogingen ondernemen om u hiervan op de hoogte te stellen via de verstrekte contactgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor nauwkeurige account- en aankoopinformatie.

Intellectueel eigendom:
Alle handelsmerken, logo's en inhoud die op elfvaping.com worden weergegeven, zijn het intellectuele eigendom van ons bedrijf, zijn dochterondernemingen of licentiegevers. Ongeoorloofd gebruik van dit intellectuele eigendom is ten strengste verboden.

Hyperlinks en inhoud van derden:
Hyperlinks naar elfvaping.com vereisen voorafgaande goedkeuring. Wij onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor inhoud van derden die aan onze website is gekoppeld.

Beperking van aansprakelijkheid:
Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van elfvaping.com. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Uw gebruik van de website impliceert aanvaarding van deze voorwaarden.

Persoonlijke informatie:
Het indienen van persoonlijke informatie op elfvaping.com valt onder ons privacybeleid.

Bedankt dat u voor elfvaping.com hebt gekozen. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden.