podmienky

Vitajte na elfvaping.com, poprednom internetovom obchode, ktorý sa špecializuje na predaj produktov na jednorazové vape. V tomto dokumente sa odkazy na „elfvaping.com“, „my“, „nás“ alebo „náš“ týkajú našej online platformy.

Vlastníctvo a prístup:
elfvaping.com vlastníme a prevádzkujeme nami, pričom poskytujeme prístup podľa tu uvedených podmienok. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky, vrátane akýchkoľvek dodatočných zásad, na ktoré sa odkazuje alebo sú dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu.

Aktualizácie a dodatky:
Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb podľa vlastného uváženia. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky kvôli prípadným zmenám. Pokračovanie v používaní našej webovej stránky po úpravách predstavuje súhlas s aktualizovanými podmienkami.

Zodpovednosti užívateľa:
Vstupom na našu webovú stránku potvrdzujete, že máte aspoň osemnásť (18) rokov. Akékoľvek transakcie uskutočnené na stránke potvrdzujú váš súhlas s týmito podmienkami. Neoprávnené použitie alebo porušenie bezpečnosti webovej stránky je zakázané.

Chyby a opravy:
Aj keď sa snažíme o presnosť, na elfvaping.com sa môžu občas vyskytnúť chyby alebo nepresnosti. Vyhradzujeme si právo na nápravu akýchkoľvek takýchto problémov bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme povinní aktualizovať informácie, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Riadenie objednávok:
Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo upraviť akékoľvek objednávky zadané u nás. V prípade zmien alebo zrušení objednávky sa pokúsime primerane informovať o tom pomocou poskytnutých kontaktných údajov. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť presné informácie o účte a nákupe.

Duševné vlastníctvo:
Všetky ochranné známky, logá a obsah zobrazený na elfvaping.com sú duševným vlastníctvom našej spoločnosti, jej pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Neoprávnené používanie tohto duševného vlastníctva je prísne zakázané.

Hypertextové odkazy a obsah tretích strán:
Hypertextové odkazy na elfvaping.com vyžadujú predchádzajúce schválenie. Nepodporujeme ani nepreberáme zodpovednosť za obsah tretích strán prepojený s našou webovou stránkou.

Obmedzenie zodpovednosti:
V rozsahu povolenom zákonom nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z vášho používania elfvaping.com. Nezodpovedáme za nepriame alebo následné škody. Vaše používanie webovej stránky znamená súhlas s týmito podmienkami.

Osobné informácie:
Odosielanie osobných údajov na elfvaping.com sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Ďakujeme, že ste si vybrali elfvaping.com. Vstupom na našu webovú stránku súhlasíte s dodržiavaním týchto zmluvných podmienok.